Deju ansamblis "Pērle"

Mistisks rīts purvos un mežos ar tautasdeju elementiem

Fotosesija tapusi ciešā sadarbībā ar Deju ansabli "Pērle" - Vadītājs Raimonds Dzintars
Īpašs paldies Laurai Zemvaldei un citiem dejotājiem, kas piedalījās ideju ģenerēšanā un realizēšanā.